Tratě a odrůdy

Většina mutěnických vinohradů je situována na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích. Abychom pochopili, proč jsou v Mutěnicích tak rozsáhlé plochy vinic, je nutné říci několik slov o geologických a klimatických podmínkách. Horniny, které se objevují v katastrálním území jsou mladé – pocházejí z pleistocénu a kvarteru. Jedná se výhradně o sedimenty. Mnohem důležitější než horniny je půdní pokryv. V katastru Mutěnic a blízkém okolí se nejčastěji nacházejí černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložených na píscích, případně i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku. Jsou to tedy půdy lehčí a středně výsušné. V jedné lokalitě, na severu katastru, se také objevuje černozem na černozemních píscích s jemným překryvem spraše. Tyto půdy jsou rovněž lehké, ale silně výsušné. Statistické údaje ukazují na velmi velký počet letních dnů s teplotami nad 25 °C, kterých je 53,3 dnů v roce. Dále na vysokou průměrnou teplotu v červenci 25,2 °C a roční průměrné množství srážek 500 až 600 mm.

Dříve bylo v Mutěnicích 15 viničních tratí: Zárybnické, Zadní Hora, Okrouhlické, Přední Hora, Kopce, Vyšicko, Vazová hora, Nové, Poddubňanská hora, Padělíky, Úlehle, Platové, Hraničky, Židlíky a Mutěnska. Nyní je v Mutěnicích 5 viničních tratí. Mutěnická hora, Vyšicko, Dubňanská hora, Úlehle, Hraničky.

Současná situace je takováto: Pod Mutěnskou horu spadají tyto, kdysi samostatné tratě: Zárybnické, Zadní hora, Okrouhlické, Přední Hora a Kopce. Pod Vyšicko z dřívějška spadá: Vyšicko, Vazová hora a Nové. Po Dubňanskou horu z dřívějška spadá: Poddubňanská hora a Padělíky.A pod Úlehle z dřívějška spadá: Úlehle a Platové.Hraničky jsou samostatné, tak jako dříve a zůstávají dvě, téměř tajemné viniční tratě a sice Židlíky a Mutěnska.

Dubňanská hora 49,5603
Hraničky 24,1668
Mutěnska 4,025
Mutěnská hora 75,2328
Úlehle 100,557
Vyšicko 62,3209
Žídlíky 6,4951
Celkový součet
324,189